Funeral Sinanovic i Fonus 


Funeral Sinanović sa sjedistem u Štokholmu.

Organizujemo cestovni i zračni prevoz iz Švedske,Danske,Norveške i Finske u sve zemlje Balkana.

Pored toga, obrađujemo sve zahtjevne administrativne zadatke. Administrativni rad uključuje prikupljanje obavezne dokumentacije koja je neophodna za transport.


U nastavku ćete pronaći informacije o kontaktima. Rado ćemo odgovoriti na pitanja o pogrebima, pravnim pitanjima ili drugim pitanjima koja možda imate. Pozovite nas u Službi za korisnike ako želite zakazati pogreb putem telefona ili rezervirati lični sastanak